historik

STIGENS HERRGÅRD

Herrgården byggdes på 1820-talet som en privatbostad. 1857 köptes den av riksdagsman Magnus Andersson och hans 20-åriga hustru Maria.

Inspirerad av sin fars då radikala idéer om politikens ansvar för skola, fattigvård, alkoholdrickande och inte minst kvinnors rätt i samhället kom ”Maria på Stigen” att bli en stark drivande kraft inte bara i Stigen.

Förutom att bygga upp den textilindustri som i ett sekel skulle komma att dominera Stigens samhälle var hon bland annat initiativtagare till mentalsjukhuset i Vänersborg, till yrkesutbildning för kvinnor och till kollektivhusprojekt i Stigen.

När Maria dog år 1922, efter att i 65 år ha varit en centralgestalt i bygden, hade hon även fått se sitt arbete för kvinnlig rösträtt bära frukt.

År 1975 köpte ett av hennes barnbarn, Folke Stigen, fastigheten och renoverade den pietetsfullt. Inför sin bortgång 1983 bildade han Folke Stigens stiftelse med syfte att förvalta herrgårdsmiljön och erbjuda den som en resurs för sociala, kulturella, idrottsliga och religiösa ändamål i kommunen.

Maria Andersson (f. Jansson) var en av 1800-talets mer framgångsrika entreprenörer i Dalsland.
Fotograf: Ferlin, Hanna.  Källa: Vänersborgs Museum

Övriga personer på bilden, från ca 1890, visar familjemedlemmar och anställda.
(Fotograf okänd.) Källa: Vänersborgs Museum